Ändringar 2019-01-15      Grundutbildning    Handledarutbildning      Fördjupning     Sommarkurser     Parkurser 
   Att vilja det jag görVARA VILJAN

Vill Du fördjupa din kunskap och förståelse för den grund
som våra träningar vilar på, erbjuder vi efter avslutad  grund-utbildning i Klassiskt Klarspråk, fördjupningen "Vara Viljan".


När vi tränat och förstått Den goda viljan i de situationer vi dagligen rör oss i, med kollegor, vår partner, på arbetet och i familjen går vi nu vidare till att som grupp, utforska och träna Viljan-till-det-Goda i de större sammanhang som vi som mänsklighet befinner oss i.  


Max 8 deltagare träffas vid 3 tillfällen om 3,5 dagar, förlagda på internat - för ytterligare information om plats, pris och andra praktikaliteter ring eller skriv till oss "Vara Viljan".


Så här uttrycker sig en av deltagarna Vara Viljan I:
Vara viljan tillförde mig ökad klarhet kring hur jag kan använda tidigare träningar i klassiskt klarspråk i vardagen. Jag fick en tydligare bild av hur jag kan arbeta för att observera och urskilja det destruktiva från det konstruktiva inom mig och så lättare navigera (styra mig själv) kreativt och inspirerande i samspelet med andra.

Jag upplever att jag fick ett vidgat perspektiv av hur jag effektivt och meningsfullt     kan möta mig själv och andra i olika situationer.   Ola  Andersson
Start för Vara Viljan


Del 1; 26-29 september

Del 2; 9-12 januari 2020
Del 3; 14-17 maj 2020